Lezingen

Lezingen over de geschiedenis van juwelen geef ik met een powerpoint presentatie. Daarvoor breng ik zelf laptop en beamer mee. Een scherm en projectietafel dienen aanwezig te zijn.

Over onderwerpen kan overleg plaats vinden. De keuze is groot, van gespecialiseerde verhalen, zoals het koningshuis of een bepaalde stijlperiode tot meer algemene achtergrondinformatie. Ook lengte van een voordracht kan in overleg worden bepaald. Prijzen zijn afhankelijk  van lengte, afstand en onderwerp en worden tevens in overleg bepaald.